Towerbeeld

Jasper se Digkuns 7 Comments

E-pos aan die lente:

Die lewe tap stil uit my
vinniger as bloed
As is die woorde in die wind
voorheen kole en gloed

‘n pyl val uit die koker
van ‘n rondomtalie wens
Net dorings in gevlekte vlees
waar eens vleiswonde sou wees

soos towerbeelde stap die tyd
in die skemer by ons verby
Soos die groen loot van die lente
Deur die grys van die winter gly

Koningskinders

Algemeen 6 Comments

 

Ek het ‘n belofte gemaak oor hierdie stukkie en ek pos hom nou. Meeste ken my filosofie oor werklose wit mense (met means), en hierdie is waarvan ek destyds gepraat het. Jasper het nog steeds ‘n gripe met die wat bedel omdat hulle nie wil werk nie en soos die debat destyds op Woestynsand ontaard het, hou Jasper homself by sy woord en is die stukkie hieronder juis vir die kinders wat hulle self in ‘n situasie bevind waar hulle nie gevra het om te wees nie.

My sus het gevra ek moet hierdie stukkie seblief pos en ek doen dit vir haar oor haar onbaatsugtige bydrae tot die projek en die kinders wat geraak word deur die stukkie hieronder.

 

clip_image002

Jaarliks word ongeveer 1 500 kinders landwyd deur predikante en skoolhoofde geïdentifiseer. Die kinders van tussen graad 2 tot 7 kom uit finansieel- en kultuurgestremde gesinne. Gedurende Desember word hierdie kinders vir 10 dae met vakansie geneem. Vir die meeste van die kinders is dit die eerste vakansie van sy/haar lewe. Tydens die kampe ontvang hulle baie liefde, voedsame kos en maak kennis met die liefde van Christus.

Na die kampe vind nasorg plaas deur die jaar: die gesinne word besoek deur opgeleide evangeliste, kos en klerepakkies word saamgeneem en die ouers word met die evangelie bedien. Baie gesinne wat kerkloos en kerklos was, word teruggebring onder die vleuels van die liefdevolle Vader.

Die kamppersoneel bestaan vanjaar uit ‘n geestelike leier en sy vrou, ‘n kamppa en –ma, plus groepleiers en ander volwassenes, 20 per kamp. Ons het vanjaar twee kampe, ‘n laerskool- en ‘n hoërskoolkamp. In totaal neem ons 160 kinders, seuns en dogters. Elke groepleier neem 5 kinders onder sy of haar sorg.

Behalwe vir die geestelike program word die kinders deur spel en formele onderrig (dikwels broodnodige) lewensvaardighede geleer. In baie gevalle word die kinders by die kamp voorsien van klere, handdoeke en toiletware. Elkeen ontvang ook ‘n Bybel en ‘n Kersgeskenkie.

Die kinders van die kampe waarby Wierdapark Gereformeerde Kerk betrokke is, word hoofsaaklik getrek uit Valhalla, Derdepoort en daar word vanjaar ook kinders uit ons eie gemeente geïdentifiseer. Baie van die groepleiers is ook uit ons eie jeuggroep.

Finansiering

Om vervoerkoste so laag as moontlik te hou word die kampe waar moontlik in die omgewing van die stad of dorp waaruit die kinders getrek word, gehou. Bv. in 2003 het die kamp- en vervoerkoste R800 per kind beloop. Tans beloop dit in die buurt van R1800. Verskeie Gereformeerde gemeentes is betrokke by hierdie projek en die kampe word gefinansier deur gemeentelike bydraes, maar veral deur donasies, ook van nie-kerklike instansies.

As daar mense is wat belangstel om deel te neem aan hierdie projek of net ‘n donasie wil maak, kontak asb die gemeente by 012 654 5629 of skakel Christell Bloch by 0825769834

Ons hoofbron van inkomste vir die kampe is egter die Gholfdag op 09 Oktober 2008 te Dienste Klub. As julle graag wil deelneem ten opsigte van bydrae of donasies tot die koningskinders, skakel ons asb by die nommers hierbo.

Vir meer inligting, sien ook:

www.gkwp.co.za

www.koningskinders.co.za